Aplikácia EMA

Efektívny nástroj na riadenie procesov a toku dokumentov vo vašej organizácii.

aplikácia EMA nástenka

Aplikácia EMA slúži ako podporný nástroj na riadenie procesov a toku dokumentov vo vašej organizácii. Jednotlivé funkcionality sú dostupné používateľom podľa prístupových práv. Pracujte s ňou kedykoľvek - v kancelárii, na cestách či doma.

Vytvárajte ponuky jednoducho, sledujte objednávky a stav zásob. Evidujte prijaté faktúry, bločky, ľahko vytvárajte faktúry v súlade s dizajm manuálom vašej spoločnosti. Zadávajte pracovné úlohy kolegom alebo sami sebe a sledujte ich plnenie prostredníctvom zapísaných aktivít. Plánujte čas vášho tímu efektívne.

Evidencia kontaktných údajov

Aplikácia EMA umožňuje evidovať identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb. Či už sú to vaši zamestnanci, kontaktné osoby dodávateľov alebo odberateľov – údaje viete prehľadne evidovať v štruktúrovanej podobe.

Evidencia osôb a subjektov

V aplikácii EMA môžete evidovať subjekty typu právnická alebo fyzická osoba. Pri evidencii je možné vytvoriť prepojenie na národné registre na získanie detailov v reálnom čase. K subjektom môžete priradiť dokumenty, kontaktné osoby a zapisovať interné poznámky.

ixsol | EMA - evidencia subjektov
Karta právnickej osoby v aplikácii EMA
Organizačná štruktúra

Zaevidujte si štruktúru svojej organizácie bez obmedzenia hĺbky alebo počtu zamestnancov. Každá organizačná jednotka môže mať niekoľko pracovísk a byť priradená na nákladové stredisko. Pracovné kontrakty zamestnancov evidujte vo väzbe na organizačnú jednotku.

Podklady pre verejné obstarávanie

Aplikácia EMA zvládne celý proces prípravy dokumentácie na verejné obstarávanie. Pripravte si opisu predmetu zákazky, spravte test bežnej dostupnosti s určením predpokladanej ceny zákazky. Po overení zmluvných podmienok je možné spustiť proces verejného obstarania.

Na evidenciu žiadostí o posúdenie nákupu pre začatím VO môžete použiť samostatný modul EMA.EVO.
EMA.EVO vás zbaví zbytočného papierovania.
Riadenie úloh

Presná evidencia je dôležitá pre plánovanie kapacít tímu, efektívne využitie pracovného času a ak je to potrebné, tak aj presné zostavenie podkladov pre fakturáciu zákazníkovi, ktorý bude produkt využívať.

Využitie kapacít tímu

Dobrý manažér musí mať prehľad o využití kapacít svojho tímu. Ruku na srdce - máte ho naozaj? Aplikácia EMA ponúka cez evidované úlohy a aktivity pohľad na celkové využitie kapacít vašich zamestnancov. Filtrujte si ich podľa potreby.

ixsol | EMA - Kanban Board
Kanban Board v aplikácii EMA
Cenové ponuky

Vytvárajte jasné a zrozumiteľné ponuky podľa požiadaviek zákazníkov v rôznych alternatívach. Aktivity a vstupy, ktoré sú potrebné na dodanie produktu, evidujte ako jednotlivé položky podľa vlastného cenníka.

Objednávky

Pri vytváraní novej objednávky cena za vytvorenie a dodanie položiek vychádza z platného cenníka v čase vytvorenie ponuky. Cena môže byť obchodníkom modifikovaná podľa jeho uváženia so zreteľom na efektívne dodanie produktu.

Faktúry

Evidencia faktúr poskytuje štandardné funkcionality pre zaevidovanie prijatých a vystavených faktúr vrátane rôznych sadzieb DPH pri jednotlivých položkách.

Do vopred pripravených šablón vložte grafiku podľa firemného dizajn manuálu. Vaše faktúry budú zároveň nositeľom reklamy.
Faktúry posielajte v univerzálnom .pdf formáte.
Sklady

Správa majetku, tovarové toky a vytváranie výrobkov zo vstupných produktov tvorí dôležitú súčasť procesov každej organizácie. Bez ohľadu na to, či je produkt hmotný alebo nie, môžete sledovať jeho vznik, spotrebu materiálov a ľudských zdrojov, ktoré sa na výrobe podieľajú.


Zdieľajte:

O aplikácii EMA

EMA je moderná aplikácia, ktorá vám pomôže efektívne zvládať dennú agendu chodu vašej organizácie a vedenia dokumentácie. Používajte ju v práci, doma alebo na cestách. Prístupná je vždy, keď ju potrebujete. Bez obmedzení.

Chceli by ste o aplikácii EMA vedieť viac? Kontaktujte naše obchodné oddelenie  telefonicky +421 905 554 615 alebo mailom info@ixsol.sk.